Bescherming Persoonlijke Levenssfeer

Uw persoonlijke levenssfeer beschermen?

U heeft niets te verbergen maar wél veel te beschermen.

Op 27 september 2020 treedt het UBO-register in werking. Dit betekent dat informatie over u, uw naasten en uw vermogen publiek bekend kan worden. Omdat bestaande entiteiten vanaf de invoeringsdatum nog 18 maanden de tijd hebben om te registreren, kan het nuttig zijn om nog vóór 27 september actie te ondernemen.

Praat eens met Bas van Dijk of Philip Pennings. Zij zetten hun expertise in om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen.