Clavis: de nieuwe standaard in familievermogen

Familiebedrijven en familiekapitaal zijn belangrijke pijlers onder de Nederlandse economie. Het is belangrijk voor de BV Nederland dat kapitaal behouden blijft. Daarbij is optimale kennis nodig van de Nederlandse infrastructuur. Toch blijkt het moeilijker om vermogend te blijven, dan om het te worden. Hoe word je van de familie ‘Nieuw Geld’, de familie ‘Oud Geld’? Dat vraagt om strategisch, transparant en integer vermogensmanagement. Clavis kent haar cliënten en weet als ‘trusted advisor’ en ‘trusted operator’ hoe je dat voor elkaar krijgt. Om dat te laten zien, introduceerden we in het tiende jaar van ons bestaan de Nieuwe Standaard in Familievermogen. Die nieuwe standaard blijkt succesvol, want Clavis groeit. We groeien zelfs zo snel dat we op zoek zijn naar nieuw talent voor ons Clavis-team.

Het is niet toevallig dat Clavis de nieuwe standaard in familievermogen heeft gezet. We zijn niet zomaar een financieel dienstverlener, maar een unieke organisatie met een nadrukkelijk eigen werkwijze. Clavis is tien jaar terug opgericht. In een tijd waarin de financiële wereld flink veranderde en de maatschappelijke maatstaven verschoven: het moest allemaal transparanter en met meer integriteit. Exact de aanpak die wij voorstaan. Het bleek een goede aanpak. Waar traditionele banken, vermogensbeheerders en financiële instellingen hun oude werkwijzen, traditionele businessmodellen en bestaande organisatieculturen moesten aanpassen naar de wensen van de nieuwe tijd, hadden wij geen hinderlijke historie in de financiële sector. Clavis hoefde dus niet te veranderen, alleen te verankeren. Dat betekende onze bedrijfscultuur verder versterken en meer synergie creëren tussen onze bedrijfsonderdelen. Mooi werk dat juist meer energie geeft.

Clavis-cultuur

We zijn bij Clavis trots op onze organisatiecultuur. Die kenmerkt zich door een open, transparante, integere en persoonlijke sfeer. Onze cultuur is een wezenlijk aspect van ons bedrijf en maakt ons uniek. Wij leveren hoogst persoonlijke dienstverlening, die voor onze cliënten echt voelt als ‘Clavis’. Wij kennen onze cliënten en weten niet alleen wat hen financieel, maar ook persoonlijk beweegt. Onze cultuur is gebaseerd op passie voor onze relaties, het vak, plezier hebben met elkaar en zorgdragen voor het neerzetten van de nieuwe standaard. En we stimuleren onze medewerkers om te bewegen van ‘moet’ naar ‘moed’. Dus om – uiteraard binnen alle kaders van de regelgeving – af en toe de moed te hebben om af te wijken, zonder concessie te doen aan onze kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Zo werken we met een team van goede mensen met veel passie en kwaliteit voor fijne cliënten.

Eén dienst of geïntegreerde dienstverlening: de cliënt kiest

Ook in onze dienstverlening onderscheiden we ons als Clavis. Ons team overziet samen het hele financiële speelveld en onze organisatie en aanpak creëert zowel horizontale als verticale synergie. Die horizontale synergie ontstaat doordat we ons zowel bezighouden met vermogensstructurering, directievoering & trustdiensten én vermogensbeheer. Bovendien creëren we binnen de tak vermogensbeheer verticale synergie tussen de verschillende producten. Zo voorkomen we kostenstapeling en ontstaan strategische topproducten op maat gemaakt door professionals in het vakgebied. En of cliënten nu één dienst afnemen of gebruikmaken van een geïntegreerde dienstverlening: ze profiteren allemaal van de opgebouwde kennis in onze organisatie. Ze krijgen allemaal producten op strategisch niveau in plaats van marketingproducten van retail-kwaliteit. Onze uitgebreide ervaring met het beheer van forse vermogens (50 miljoen euro of meer) wordt namelijk ook ingezet om op dezelfde strategische wijze vermogens vanaf 1 miljoen euro te beheren. We snappen hoe de financiële wereld werkt en cliënten betalen bij ons transparante tarieven die niet worden versleuteld in de producten.

Onder toezicht van DNB en AFM


De kwaliteit van Clavis wordt niet alleen erkend door cliënten, maar komt ook tot uiting in aantoonbare borging en zekerheden door toezicht. Clavis heeft een trustvergunning en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Voor het uitvoeren van vermogensbeheer staat Clavis onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markt (AFM). DNB oordeelde in haar meest recente audit bij Clavis dat wij integer en adequaat handelen. We zijn vooral trots op het predicaat adequaat, want integer dat spreekt helemaal voor zich bij ons.

Overdragen op de volgende generatie


Clavis heeft momenteel 75 cliënten. Alle cliënten kennen we persoonlijk, sterker: we hebben alle transacties op ons netvlies. Grofweg bedienen we drie soorten cliënten: ondernemers die hun bedrijf verkocht hebben, families met een actieve onderneming en familiekantoren. Onze cliënten zijn met name 1e en 2e generatie familiebedrijven. Het is een belangrijk streven van Clavis om deze families vermogend te houden naar de volgende generaties. En dat is hard werken, want het is vrij bijzonder als je er als familie in slaagt om het bedrijf en het familievermogen over te dragen op de 3e generatie en verder. Ofwel: om van ‘nieuw geld’-, ‘oud-geld’-families te maken. Daar komt veel bij kijken, zowel zakelijk als privé. De cliënten van Clavis hebben niets te verbergen, maar wel iets te beschermen.

Wealth Control Framework


Clavis vierde in 2018 haar tienjarig bestaan. In die tien jaar is ons kantoor gegroeid naar een organisatie met 30 professionals die 75 cliënten bedienen. De laatste jaren groeit de onderneming snel: in 2018 ontving Clavis de 7e FD Gazelle op rij, de prijs voor de snelst groeiende bedrijven in Nederland. Die groei werd in 2018 zichtbaar op diverse vlakken: zo steeg de omzet naar ruim 3,5 miljoen euro. 
Maar belangrijker: we introduceerden in 2018 de nieuwe standaard in familievermogen, het Wealth Control Framework (WCF) is onderdeel van onze nieuwe standaard. Hiermee is Clavis klaar voor de volgende groeisprong.
Dit WCF is een set van processen en controles waarmee een goede, efficiënte werkwijze en uitvoering is geborgd. De vaste (repeterende) processen worden hiermee gestandaardiseerd. Werken met het WCF levert voordelen op voor alle betrokkenen: cliënten, toezichthouders en samenwerkingspartners (belastingadviseurs, notarissen, advocaten, banken, custodians, fondsbeheerders). Het zorgt onder meer voor synergievoordelen (denk aan prijs en best practices), hogere volumes, meer grip en controle door onder andere heldere rapportages, persoonsonafhankelijke processen, compliance en het garandeert een hoogwaardige kwaliteit. Dit alles zorgt voor veel vertrouwen: het belangrijkste ingrediënt van een goede samenwerking en dienstverlening. 
Door te werken met het Wealth Control Framework ontstaat er nog meer ruimte voor persoonlijk contact en maatwerk dat is afgestemd op de individuele behoefte van de cliënt.

Cliënten kiezen voor Clavis vanwege onze persoonlijke aanpak en onze integere en excellente dienstverlening op het gebied van structurering, directievoering (trust) en vermogensbeheer. Zie voor een aantal van onze meest voorkomende dienstverlening de animaties op het gebied van directe investeringen, vermogensbeheer, operations en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zo helpen we bij Clavis families met het beheren en structureren van hun vermogen. Van een enkel strategisch product tot een volledig geïntegreerde dienstverlening: het is allemaal mogelijk. Maar dat zien wij als de praktische zaken. Wij bezorgen onze cliënten een goede nachtrust en faciliteren hen in het leiden van een betekenisvol bestaan. Veel belangrijker voor families met een hoge levensstandaard.