360° Vermogensmanagement

360° Vermogensmanagement

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Dit eeuwenoude adagium vormt de inspiratie voor Clavis 360° Vermogensmanagement. Vanuit kennis en jarenlange ervaring weten wij dat goed vermogensmanagement vraagt om een geïntegreerde benadering. Bovendien betekent kijken vanuit meerdere perspectieven ook dat oplossingen inventiever zijn en de aanpak effectiever.

In bovenstaand schema ziet u hoe de activiteiten, structuur aanbrengen, beheren, administreren en coördineren op elkaar inhaken. In het midden van de cirkel staat nadrukkelijk niet Clavis, maar u.