Back to top
Logo van Clavis op de gevel van het kantoor

Privacy Statement

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om aan onze zorgplicht en wettelijke verplichtingen te voldoen verwerken wij persoonsgegevens van u. Graag lichten wij ons privacy beleid aan u toe.

Verkrijging en gebruik van uw persoonsgegevens

De bedoelde gegevens zijn voornamelijk van uzelf afkomstig, maar wij verwerken ook persoonsgegevens afkomstig van andere partijen, bijvoorbeeld van Social Media, Google of de Kamer van Koophandel, voor compliance- en controledoeleinden.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om optimaal uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening, omdat wij dat verplicht zijn op basis van de wet, ter uitvoering van een overeenkomst of omdat wij daarbij rechtmatige belangen hebben. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij het gaat om:

  • toezichthouders of overheden, zoals de belastingdienst, wanneer dat wettelijk verplicht is;
  • partijen waarmee wij samenwerken ten behoeve van onze dienstverlening, zoals de bank waarmee wij uw vermogen beheren, softwarepartners en directe investeringsfondsen waarin u belegt;
  • derden zoals externe adviseurs, waaronder juristen, accountants en belastingadviseurs.

In dergelijke gevallen zullen altijd heldere afspraken bestaan met zulke derden over onze verantwoordelijkheid voor uw gegevens. In het kader van beleggingsdiensten, ook buiten Europa, zijn wij bijvoorbeeld op grond van MiFID II of anti-witwasregels wettelijk verplicht transactiegegevens, inclusief rekeningnummer en BSN nummer te delen met (fiscale) toezichthouders, ook buiten Europa.

Veiligheid ter waarborging van uw privacy

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om -de verwerking van- uw persoonsgegevens te beveiligen. Dit doen wij door de toegang tot de gegevens af te schermen en onze veiligheidsmaatregelen regelmatig te controleren. Daarnaast hebben onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Uw rechten

U kunt ons altijd inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u inschakelt. Voor vragen met betrekking tot uw privacy rechten of voor het indienen van een verzoek kunt u zich richten tot onze Functionaris Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens:

Clavis
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Hof van Zevenbergen 1 A
5211 HB ’s-Hertogenbosch
+31 (0)73 744 00 07
info@clavis.eu

Ook kunt u desgewenst daarover contact opnemen met onze toezichthouder op het gebied van persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Clavis behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

We nodigen je van harte uit voor een gesprek.

Ben je geïnteresseerd in Clavis? Praat eens met Floris of John. Wij zetten onze expertise graag in.

Floris Mutsaerts

Floris Mutsaerts

06-34555051
John Vermeule

John Vermeule

06-51190770