Compliance

Clavis hecht sterk aan een integere en beheerste bedrijfsvoering waarin het belang van de cliënt centraal staat. Hierbij zijn risicobeheersing en transparantie naar de cliënt en toezichthouders kernwaarden in onze dienstverlening. Periodiek passen wij dan ook onze processen aan op in kaart gebrachte risico's en voortschrijdende wet- en regelgeving.

Daarnaast is het duidelijk en transparant communiceren over hoe Clavis invulling geeft aan deze waarden onderdeel van onze zorgvuldige dienstverlening. Daarom heeft Clavis hier informatie opgenomen die voor u als (toekomstige) cliënt van belang is en verstrekken wij u desgewenst graag aanvullende informatie.

Wij staan voor onze vermogensbeheeractiviteiten onder gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ons kantoor is ingeschreven onder nummer: 14003699. Registratie is een wettelijke verplichting. Het register is te raadplegen op de website van de AFM. Voor onze vermogensbeheeractiviteiten staan we onder prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

Klachten

Indien u een klacht heeft over een afhandeling, onze werkwijze in het algemeen of over de wijze van onze dienstverlening, kunt u ons daarover schriftelijk te informeren. U kunt deze klachten richten ter attentie van de directie. De directie zal deze klacht in behandeling nemen en zorg dragen voor een adequate behandeling van de klacht. Clavis zal haar uiterste best doen om in overleg met u te zoeken naar de beste oplossing om uw klacht op te lossen. Wilt u nadere informatie over onze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen.

Clavis is daarnaast aangesloten bij organisaties die van hun leden een bepaalde kwaliteitsnorm eisen. Deze norm geldt zowel voor het handhaven van bepaalde werkwijzen, uitbrengen van het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden. Hieronder leest u precies bij welke organisaties wij aangesloten zijn:

Dutch Securities Institute

Ons kantoor is aangesloten bij het Dutch Securities Institute onder nummer 67731. Door onze aansluiting onderwerpen wij ons tevens aan de arbitragecommissie van de DSI.

dsi logo certificering

Dutch Securities Institute
Postbus 38611001 AR Amsterdam
Telefoonnummer: 020-6201274
E-mail: info@dsi.nl
Website: https://www.dsi.nl/

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Het klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is bedoeld om u, als cliënt, één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners en voor informatie over financiële zaken. Wij zijn ingeschreven onder nummer 300.015595.

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257, 2509 AG te Den Haag
Telefoonnummer: (0900) 355 22 48
E-mail: info@kifid.nl
Website: https://www.kifid.nl